II WIELKOPOLSKIE DNI SZTUKI I ZDROWIA (16,17, 22, 23 MAJ 2017)

  • Plakat "II Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia"

    Plakat "II Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia"

II Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia odbyły się w maju 2017 r. Projekt miał na celu nie tyle przybliżenie sztuki poprzez działania artystyczne, co kreowanie pozytywnych postaw oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w kulturze. W myśl naszej zasady - "sztuką wspieramy zdrowie, a życiu nadajemy ton", staramy się podnosić jakość życia osobom cierpiącym z powodu choroby, niepełnosprawności oraz przywrócić im radość życia. 

II Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia są kontynuacją I edycji, która odbyła się w lipcu i sierpniu 2016 r.

 

Podczas II Wielkopolskich Dni Sztuki i Zdrowia wykonanych zostało 16 koncertów, w tym 8 dla pacjentów ośrodków leczniczych w Rawiczu, Ostrzeszowie, Ostrowie Wielkopolskim i Kępnie. Ponadto pacjęci mogli obejrzec wystawę prac plastycznych Kuby Borkowicza pt. "ślady" oraz uczestniczyc w warsztacie biblioterapeutycznym.

 

W ramach  II Wielkopolskich Dniach Sztuki i Zdrowia przygotowano następujące wydarzenia artystyczne:

 

16.05  Rawicz

- koncert zespołu „Tango Fogg – zapomniana piosenka”

- koncert Natalii Nowaczyk „Impresje na głos solo i fortepian” (piosenki Anny German)

- wystawa prac Kuby Borkowicza pt. „ślady”

- warsztat biblioterapeutyczny "Moja pieśń" Krzysztofa Samela

 

Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, godz.19.00.

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o , godz.13.00

 

17.05.  Ostrzeszów

- koncert zespołu „Tango Fogg – zapomniana piosenka”

- koncert Natalii Nowaczyk „Impresje na głos solo i fortepian” (piosenki Anny German)

-wystawa prac Kuby Borkowicza pt. „ślady”

- warsztat biblioterapeutyczny "Moja pieśń" Krzysztofa Samela

 

 

Ostrzeszowskie Centrum Kultury, godz. 15.00

Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach dla osób przewlekle somatycznie chorych, godz. 10.00

 

22.05. Kępno

- koncert zespołu „BODO… tanga”

- koncert Natalii Nowaczyk „Impresje na głos solo i fortepian” (piosenki Anny German)

-wystawa prac Kuby Borkowicza pt. „ślady”

- warsztat biblioterapeutyczny "Moja pieśń" Krzysztofa Samela

 

Kępiński Ośrodek Kultury, godz. 18.00

 Dom Pomocy Społecznej w Rzetni koło Kępna, godz. 11.00

 

23.05. Ostrów Wielkopolski

- koncert zespołu „BODO… tanga”

- koncert Natalii Nowaczyk „Impresje na głos solo i fortepian” (piosenki Anny German)

-wystawa prac Kuby Borkowicza pt. „ślady”

- warsztat biblioterapeutyczny "Moja pieśń" Krzysztofa Samela

 

Ostrowskie Centrum Kultury, godz.17.00

Dom Pomocy Społecznej w Psarach, godz. 10.00

 

 

 

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego