KONTAKT / ORGANY STOWARZYSZENIA

  • "Sztuką wspieramy Zdrowie, a Życiu nadajemy Ton"

    "Sztuką wspieramy Zdrowie, a Życiu nadajemy Ton"

KONTAKT

Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt

ul. Saperska 24, 61-494 Poznań

 

e-mail: stowarzyszenie.set.artefakt@gmail.com

tel: (+48) 601 799 633

 

Nip: 7831727174

Regon: 361635670

KRS: 0000560496

Santander Bank Polska S.A.  nr. konta: 90 1090 1346 0000 0001 5149 3669

 

Znajdziesz nas na facebooku: kliknij tutaj

 

ORGANY STOWARZYSZENIA:

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Zbiera się raz w roku i podejmuje najważniejsze decyzje. Składa się z osób działających społecznie.

 

ZARZĄD:

Krzysztof Samela - prezes,

Anna Dolczewska - Samela - wiceprezes,

Danuta Gubańska - skarbnik,

Halina Zimmermann - członek.

Zarząd kieruje bieżącą pracą stowarzyszenia. Składa się z osób działających społecznie.

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Dorota Ławniczak - przewodnicząca,

Magdalena Mączyńska - wiceprzewodnicząca,

Anna Horoszkiewicz - sekretarz.

Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia. Składa się z osób działających społecznie.