KADENCJA 2015 - 2020

ZARZĄD I KADENCJI (2015 - 2020):

Krzysztof Samela - prezes,

Natalia Nowaczyk - wiceprezes,

Danuta Gubańska - skarbnik,

Anna Dolczewska - Samela - członek.

 

KOMISJA REWIZYJNA I KADENCJI (2015 - 2020):

Dorota Ławniczak - przewodnicząca,

Filip Bis - wiceprzewodniczący,

Anna Horoszkiewicz - sekretarz.