KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTAKTUJĄCYCH SIĘ ZA POŚREDNICTWEM KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA KONTAKTUJĄCYCH SIĘ ZA POŚREDNICTWEM  KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH   

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zachodzi z chwilą nawiązania Przez Panią/Pana z nami lub przez nas z Panią/Panem kontaktu za pośrednictwem kanałów elektronicznych, w tym za pośrednictwem poczty  e-mail, połączeń głosowych - niezależnie od kanału  kontaktu. Przetwarzane są dane w postaci numeru telefonu, adresu IP, identyfikatora urządzenia. Jednocześnie  przetwarzane mogą być wszystkie dane osobowe zawarte w treści przekazu, w tym wizerunki osób obecne na załączonych zdjęciach oraz nagrania głosu. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naszych zadań statutowych, celach informacyjnych związanych z prezentacją naszej działalności, optymalizacji naszych działań statutowych i naszej oferty. 

3. Pani/Pana wyżej wskazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej odrębnie dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom realizującym podzadania w ramach projektów Biura Koncertowego "ArteFakt Krzysztof Samela" (dalej: BK ArteFakt), upoważnionym pracownikom/ współpracownikom/ wolontariuszom oraz dostawcom  usług technicznych i organizacyjnych. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. 

6. Dane osobowe będą Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powyższe ustało.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Zgodnie z przepisami BK ArteFakt nie jest wymagane wyznaczenie Inspektora ochrony danych, w związku z  czym nie został on wyznaczony.

9. W razie potrzeby kontaktu ze BK ArteFakt, jest to możliwe za pośrednictwem adresu e-mail: artefakt.info@gmail.com, telefonicznie pod numerem 601 799 633, korespondencyjnie na adres: BK "ArteFakt Krzysztof Samela", ul. Saperska 24, 61-494 Poznań. 

10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez BK ArteFakt znajdzie Pani/Pan w dokumencie “POLITYKA OCHRONY I DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH BK ARTEFAKT dostępnym na stronie internetowej www.artefakt.arnev.net