KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW STRON INTERNETOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA UŻYTKOWNIKÓW STRON INTERNETOWYCH

 

Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt (dalej: SWSEiT ArteFakt) z siedzibą w Poznaniu, jako administrator danych osobowych, informuje  że:   

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zachodzi podczas przesyłania na nasze serwery informacji o sposobie korzystania przez Panią/Pana z wykorzystywanych przez nas witryn internetowych, pochodzących z przypisanych identyfikatorów w postaci: adresu IP, z którego Pani/Pan się komunikuje z naszym serwisem, nazwy oraz identyfikatora sprzętowego komputera, systemu operacyjnego (wersja, język, etc.), którym się Pani/Pan posługuje, a także w ramach generowanych przez Pani/Pana urządzenia plików cookies, w których zapisywane są informacje o tym, że odwiedziła Pani/Pan naszą stronę internetową, poszczególne jej fragmenty oraz czy trafiła Pani/Pan na naszą stronę ze strony jednego z naszych partnerów, w szczególności w wyniku działań na naszej stronie internetowej przetwarzaniu podlegać Pani/Pana adres internetowy. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naszych zadań statutowych, celach informacyjnych związanych z prezentacją naszej działalności w publicznej sieci internetowej, optymalizacji naszych stron internetowych, optymalizacji naszej oferty, zapewnienia i zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanych w nich danych. 

3. Pani/Pana wyżej wskazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej odrębnie dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione odpowiednio do zakresu zlecenia podwykonawcom realizującym podzadania w ramach projektów SWSEiT ArteFakt, upoważnionym pracownikom/ współpracownikom/ wolontariuszom oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Informujemy jednak, że przetwarzanie w/w. danych jest wymogiem poprawnego korzystania z naszej strony internetowej. 

6. Dane osobowe będą Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia korzystania z naszych stron internetowych oraz przez okres nie dłuższy niż 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powyższe ustało. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Zgodnie z przepisami SWSEiT ArteFakt nie jest wymagane wyznaczenie Inspektora ochrony danych, w związku z  czym nie został on wyznaczony. 

9. W razie potrzeby kontaktu ze SWSEiT ArteFakt, jest to możliwe za pośrednictwem adresu e-mail: stowarzyszenie.set.artefakt@gmail.com,  telefonicznie pod numerem 601 799 633, korespondencyjnie na adres: SWSEiT ArteFakt, ul. Saperska 24, 61-494 Poznań. 

10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez SWSEiT ArteFakt znajdzie Pani/Pan w dokumencie “POLITYKA OCHRONY I DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH SWSEIT ARTEFAKT”