POWIATOWE DNI SZTUKI I ZDROWIA (23 - 31 marzec 2023)

Harmonogram Powiatowych Dni Sztuki i Zdrowa:

23.03.2023 - Pobiedziski Ośrodek Kultury, godz. 19.00

- wystawa malarstwa Piotra Paraniaka - "Dłonie - Relacje" (23 - 31.03.2023)

- koncert "Tango Fogg - zapomniana piosenka"

 

31.03.2023 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska, godz 18.00

- spotkanie/ warsztat biblioterapeutyczny - Krzysztof Samela "Moja pieśń"

 

Działania charytatywne (w ramach wolontariatu dla podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE):

23.03.2023 - Pobiedziski Ośrodek Kultury, godz. 13.00

- wystawa malarstwa Piotra Paraniaka - "Dłonie - Relacje"

- koncert "Tango Fogg - zapomniana piosenka"

 

31.03.2023 - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pobiedziskach, godz. 13.00

 - spotkanie/ warsztat biblioterapeutyczny - Krzysztof Samela "Moja pieśń"

 

W projekt zaangażowani byli poznańscy artyści muzycy: Radosław Elis - śpiew, Krzysztof Grzegorzyca - akordeon, Jan Zeyland - fortepian, Mirosław Kamiński - perkusja oraz poznański artysta sztuk malarz Piotr Paraniak - malarstwo.

 

Projekt Powiatowych Dni Sztuki i Zdrowa to działanie edukacyjno artystyczno - społeczne. Składa się z działań koncertowych, wystawy plastycznrj i warsztatów literackich skierowanych z jednej strony do podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE oraz publiczności miasta Pobiedziska. W myśl naszego motta "Sztuką wspieramy Zdrowie, a Życiu nadajemy Ton" staramy się (za pomocą sztuki muzycznej, plastycznej i literatury) podnosić jakość życia cierpiącym, z drugiej zaś - w przypadku działań artystycznych w przestrzeni publicznej - celem naszym jest promocja aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz społeczna edukacja zachęcająca do pracy wolontariackiej na rzecz ludzi w potrzebie. Pragniemy tu budować otwartą na pomoc bliźniemu postawę obywatelska oraz wzbudzać społeczną refleksję nad wartością pracy dla osób wykluczonych ze społecznego życia z powodu, starości, niepełnosprawności czy choroby.

Projekt finansowany ze środków Powiatu Poznańskiego