V WIELKOPOLSKIE DNI SZTUKI I ZDROWIA (14 - 16 WRZEŚIEŃ 2020)

  • Plakat V WDSiZ Piła

    Plakat V WDSiZ Piła

  • Plakat V WDSiZ Zagórów

    Plakat V WDSiZ Zagórów

  • Plakat V WDSiZ Wągrowiec, Srebrna Góra

    Plakat V WDSiZ Wągrowiec, Srebrna Góra

 

V Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia odbyły się w dniach 14 - 16 września 2020 roku. W ramach projektu wykonano 15 działań o charakterze artystyczno - arteterapeutyczno - społecznym. Celem działania było nie tyle przybliżenie sztuki poprzez działania artystyczne, co kreowanie pozytywnych postaw oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w kulturze. W myśl naszej zasady - "sztuką wspieramy zdrowie, a życiu nadajemy ton", staramy się podnosić jakość życia osobom cierpiącym z powodu choroby, niepełnosprawności oraz przywrócić im radość życia.

 

Harmonogram:

14.09.2020  Teatr Miejski w Pile

- wystawa malarstwa Piotra Paraniaka pt. "W poszukiwaniu horyzontu"

- koncert "Tango Fogg - zapomniana piosenka"

 

15.09.2020 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie

- wystawa malarstwa Piotra Paraniaka pt. "W poszukiwaniu horyzontu"

- koncert "Tango Fogg - zapomniana piosenka"

 

16.09.2020 Miejski Dom Kultury w Wągrowcu

- wystawa malarstwa Piotra Paraniaka pt. "W poszukiwaniu horyzontu"

- koncert "Tango Fogg - zapomniana piosenka"

W koncertach "Tango Fogg" grali i śpiewali: Radosław Elis - voc, Michał Gajda - acc, Jan Zeyland - p, Krzysztof Samela - b oraz Mirosław Kamiński - dr.

 

Działania charytatywne:

Domy Pomocy Społecznej w Pile, Zagórowie oraz Srebrnej Górze

- wystawa malarstwa Piotra Paraniaka pt. "W poszukiwaniu horyzontu"

- warsztat biblioterapeutyczny "Moja pieśń" autorstwa Krzysztofa Samela

- koncert "Tango Fogg - zapomniana piosenka"

Z powodu pandemii koronawirusa powyższe działania w ośrodkach leczniczo - opiekuńczych odbywały się on-line. Przygotowano łącznie 9 filmów, które wyświetlane były mieszkańcom wspomnianych DPS - ów przez kilka dni po to, żeby każdy chętny mógł zapoznać się z nimi w bezpieczny sposób (mniejsze grupay lub osobno).

 

Zobacz galerię V Wielkopolskich Dni Sztuki i Zdrowia

 

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego